Kontakt

Administrator Danych Osobowych:

SANCO Polska Sp. z o.o.

SANCO Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu przy Al. Piłsudskiego 12 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bielsku- Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000409496, z kapitałem zakładowym w wysokości 20.000,00zł.

Al. Piłsudskiego 12, 34-300 Żywiec

Email: biuro@sanco-polska.pltel. + 48 33 475 51 17
/dni powszednie w godzinach 9.00-17.00/
fax. +48 33 475 49 12


tel. kom. +48 668 816 809
/całodobowo/


NIP 5532509592
REGON 242784652
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KONTO: ING Bank Śląski S.A.

37 1050 1070 1000 0023 5902 8582

Inspektor Danych Osobowych:

Witold Kwak

Tel. +48-668816809

e-mail:biuro@sanco-polska.pl